Apie mus


LIETUVOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INŽINERIJOS ASOCIACIJA

 

Lietuvos Techninės Priežiūros Inžinerijos Asociacija yra ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas yra apjungti Lietuvos techninės priežiūros specialistus ir sudaryti sąlygas dalintis gerąja praktine patirtimi, užtikrinančia efektyvią techninę priežiūrą, saugumą darbe ir konkurencingą produkciją.

Lietuvos Techninės Priežiūros Inžinerijos Asociacija yra Europos nacionalinių techninės priežiūros asociacijų federacijos EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) asocijuota narė. Būdami platesnės bendruomenės nariais, palaikome glaudžius ryšius su 5 gerosios praktikos komitetais:

 • Europos inventoriaus valdymo komitetu (European Asset Management Committee).
 • Europos sveikatos ir saugos komitetu (European Health and Safety Committee).
 • Europos techninės priežiūros matų ir etalonų komitetu (European Maintenance Benchmarking Committee).
 • Europos sertifikavimo komitetu (European Certification Committee).
 • Europos kvalifikacijos kėlimo komitetu (European Training Committee).


Mes siekiame dalintis gerąja praktika techninės priežiūros ir turto valdymo srityse, organizuojant konferencijas, vidinius bei viešus mokymus ir seminarus.
Narystė Lietuvos Techninės Priežiūros Inžinerijos asociacijoje yra nemokama.
Kviečiame prisijungti prie mūsų LinkedIn ir sužinoti visas naujienas pirmiems!
Prisijungti galėsite paspaudę šią nuorodą:  http://www.linkedin.com/groups/LTPIA-4167920?gid=4167920LTPIA veiklos sferos:

 • Techninės priežiūros konferencijų ir susirinkimų organizavimas.
 • Kontaktų palaikymas su Lietuvos techninės priežiūros profesionalais.
 • Techninės priežiūros valdymo patirties rinkimas ir pristatymas, techninės priežiūros technologijų ir procesų skatinimas bei diegimas.
 • Pagalba teikiant EFNMS prizus ir apdovanojimus techninės priežiūros srityje.
 • Techninės priežiūros vystymo krypties nustatymas.
 • Mokslinių ir praktinių darbų techninės priežiūros srityje inicijavimas ir publikavimas.
 • Palaikyti grįžtamąjį ryšį su EFNMS komitetais nustatytų rekomendacijų koregavimui.
 • Techninės priežiūros klausimų koordinavimas su EFNMS.

Maintworld 4/2015
Maintworld 4/2015

Nariai ir partneriai